การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประเด็นความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ประเด็นความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

dsc_0359 dsc_0420 dsc_0465 dsc_0486 dsc_0492 dsc_0499 1473407484987

ไฟล์ประกอบ(PDF) : การสกัดความรู้ KM การตีพิมพ์บทความ