การจัดทำ Flowchart เพื่อคุณภาพงาน (ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร)

การจัดทำ Flowchart เพื่อคุณภาพงาน (ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร) จัดโดยกองบริหารงานบุคคลฯ สำนักอธิการบดี เพื่อให้คำแนะนำ วิธีการเขียน Flow chart ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรรุ่นต่อไปได้ใช้ศึกษาขั้นตอนที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ Flow chart จะสามารถนำเสนอขั้นตอน เงื่อนไข ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลา ด้วยการนำเสนอในรูปแบบกราฟิกส์ ประกอบตัวอักษรบรรยายอย่างสั้น โดยผู้ศึกษาจะสามารถทำความเข้าใขได้ง่ายกว่าการศึกษาเพียงเอกสาร ทำให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เอกสารประกอบการบรรยายประกอบด้วย Powerpoint ประกอบการบรรยาย DownLoad  วิดีทัศน์ (Youtube)

การจัดการกับ Malware jquery.min.php

fake download Jquery.min.php มหาวิทยาลัยของเรา(ซึ่งร่วมถึงหลายๆ แห่ง) กำลังถูกแอบเจาะเข้าถึงเว็บไซต์ที่จัดทำด้วย Joomla และ WordPress (เวอร์ชั่นเก่าๆ ไม่เคย update เลย) เป้าหมายการโจมตีอย่างแรกคือการเข้าถึง Admin page ซึ่งจะทำให้ท่านถูกเปลี่ยนรหัสผ่าน และไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ผลกระทบค่อนข้างรุนแรง การตรวจพบสามารถพบได้โดยบราวเซอร์เอง หรือ แอนติไวรัสประจำเครื่อง ผลคือจะทำให้บราวเซอร์ขึ้นเป็นหน้าแดงๆ บอกว่าไม่ปลอดภัยแถมไมให้เข้าเว็บของเราเอง และจะมีคนเมลล์หาท่านโทรหาท่านให้รีบจัดการถ้าไม่ทันการก็จะติดอยู่ใน Blacklist กันเลยทีเดียว(อันนี้เคลียร์กันยากหน่อย) เจ้าตัวนี้มันคือ Scripts fake jquery เป็นภาษา Java scripts ที่จะถูกแอบเอาไปฝังในกลุ่ม add on ที่มาจาก Third party ของ Joomla และ Word press เช่น Template ซึ่งเป็นเป้าหมายแรก ไฟล์ที่จะติดมัลแวร์คือ index.php ไฟล์นี้จะถูกเอาโค้ดไปฝังไว้(เพราะตามการติดตั้งค่าปกติของไดเรคทอรี่นี้มันจะเขียนได้โดย Service ของเว็บเอง มันจึงเป็นต้นเหตุนึงได้) ภาพตัวอย่าง…

ขั้นตอนการรับปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Full Ver.)

วิดิทัศน์ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติสำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดทำโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานฯ และให้บัณฑิตทุกท่านได้ศึกษาก่อนวันจริง ……………………………………. [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=8mkko2sPBuw[/embedyt] ……………………………………. ตัวอย่าง การเตรียมตัวและการฝึกซ้อมรับปริญญาฯ มจษ. ขั้นตอนการรับปริญญา การแต่งกายอย่างถูกระเบียบในการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม