Aboute KM

การจัการจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” 

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความ รู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลความรู้ คืออะไร ?
ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา (ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

รูปแบบของความรู้ เป็นอย่างไรบ้าง ? รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ

 1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
  เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ เอกสาร กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน สื่อต่างๆ เช่น VCD DVD Internet เทป เป็นต้น และบางครั้งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม
 2. ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)
  เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด บางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม

ขอบเขตและเป้าหมาย KM เป็นอย่างไรบ้าง ?

ก่อน ที่จะมีจัดการความรู้ หรือทำ KM จะต้องมีการกำหนดขอบเขต และเป้าหมาย KM ก่อน ซึ่ง ขอบเขต KM เป็นหัวเรื่องกว้างๆ ของความรู้ที่จำเป็นและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารราชการแผ่น ดิน ซึ่งต้องการจะนำมากำหนดเป้าหมาย KM ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถใช้แนวทาง ในการกำหนดขอบเขตและเป้าหมาย KM เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์กรได้ 4 แนวทาง คือ

 • แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จำเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • แนวทางที่ 2 เป็นความรู้ที่สำคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมา
 • แนวทางที่ 3 เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนำ KM มาช่วยได้
 • แนวทางที่ 4 เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือจะเป็นแนวทางอื่นที่องค์กรเห็นว่าเหมาะสม

———————————————–
ที่มา http://www.ranongecotourism.com

Comments

 1. Pingback: Nonton Movie
 2. Pingback: poker online
 3. Pingback: Demeter Fertility
 4. Pingback: 123Movies
 5. Pingback: TECNICO
 6. Pingback: jasa view youtube
 7. Pingback: oslo
 8. Pingback: Film Sub Indo
 9. Pingback: bat removal
 10. Pingback: 123Movies
 11. Pingback: dijital ajans
 12. Pingback: 123Movies
 13. Pingback: Roxanne Hurlock
 14. Pingback: Ben Marks
 15. Pingback: Viral Video
 16. Pingback: Jasa Youtube
 17. Pingback: hotel
 18. Pingback: pornhub
 19. Pingback: porn hub
 20. Pingback: UrbanFiction
 21. Pingback: lucky patcher
 22. Pingback: tempobet giris
 23. Pingback: jual subscriber
 24. Pingback: Parallel Profits
 25. Pingback: blowjob
 26. Pingback: cialis
 27. Pingback: find more info
 28. Pingback: Bokep Online
 29. Pingback: powerball
 30. Pingback: hack credit card
 31. Pingback: sbobet casino
 32. Pingback: lagu pop
 33. Pingback: kratom online
 34. Pingback: weblink
 35. Pingback: Source
 36. Pingback: jual view
 37. Pingback: Utoptens
 38. Pingback: webdiensten
 39. Pingback: digitad
 40. Pingback: Layarkaca 21
 41. Pingback: 8 May 2014
 42. Pingback: vanity numbers
 43. Pingback: Click This Link
 44. Pingback: review management
 45. Pingback: deals
 46. Pingback: Find Out More
 47. Pingback: walmartone login
 48. Pingback: k cloud accounting
 49. Pingback: google apps
 50. Pingback: soccer team kits
 51. Pingback: debt relief
 52. Pingback: 안전공원
 53. Pingback: pinched nerve
 54. Pingback: ایمپلنت
 55. Pingback: Storm contractor
 56. Pingback: sms masivos
 57. Pingback: sex movie
 58. Pingback: 토토사이트
 59. Pingback: 스포츠토토
 60. Pingback: Nonton Film
 61. Pingback: virgin hair
 62. Pingback: 123Movies
 63. Pingback: natural bath bombs
 64. Pingback: 네임드사다리
 65. Pingback: www.gotporn.me
 66. Pingback: game bản quyền
 67. Pingback: ایمپلنت
 68. Pingback: movers in Dubai
 69. Pingback: ایمپلنت
 70. Pingback: buy links
 71. Pingback: schnell abnehmen
 72. Pingback: Pop Backing Track
 73. Pingback: 안전공원추천
 74. Pingback: JASE CHRISTOPHER
 75. Pingback: sergey
 76. Pingback: apple promo code
 77. Pingback: ghế lười
 78. Pingback: click here
 79. Pingback: Locksmith near me
 80. Pingback: 먹튀폴리스
 81. Pingback: 예스카지노
 82. Pingback: 메이저사이트
 83. Pingback: 스포츠분석
 84. Pingback: 다자바
 85. Pingback: women kimono
 86. Pingback: 먹튀 검증
 87. Pingback: casareparacoes.pt
 88. Pingback: 안전놀이터
 89. Pingback: 메이저사이트
 90. Pingback: icmarkets
 91. Pingback: 먹튀 검증
 92. Pingback: 상상꿈틀
 93. Pingback: Stream Complet
 94. Pingback: Eladia Pertuit
 95. Pingback: clash of lights s2
 96. Pingback: leggings sport
 97. Pingback: tallinovet
 98. Pingback: corporate gift
 99. Pingback: rolex toronto
 100. Pingback: nosto ovet
 101. Pingback: 안전사이트
 102. Pingback: Chinqizkhan
 103. Pingback: cbd gummies
 104. Pingback: buy CBD gummies
 105. Pingback: buy CBD oil
 106. Pingback: 카지노사이트
 107. Pingback: #JohnWick
 108. Pingback: Kate Spade Hobos
 109. Pingback: phishtank warning
 110. Pingback: Streaming Complet
 111. Pingback: viagra
 112. Pingback: viagra
 113. Pingback: viagra
 114. Pingback: viagra
 115. Pingback: viagra
 116. Pingback: viagra
 117. Pingback: viagra
 118. Pingback: viagra
 119. Pingback: viagra
 120. Pingback: viagra
 121. Pingback: viagra
 122. Pingback: viagra
 123. Pingback: viagra
 124. Pingback: viagra
 125. Pingback: ormekur hund
 126. Pingback: 먹튀 검증
 127. Pingback: Text Chemistry
 128. Pingback: Nugenix
 129. Pingback: kids clothes
 130. Pingback: 메이저놀이터
 131. Pingback: FX
 132. Pingback: IPTV Links
 133. Pingback: viagra meth buy
 134. Pingback: best credit card
 135. Pingback: proair hfa
 136. Pingback: cbd oil near me
 137. Pingback: Galstian
 138. Pingback: Lab Report Writer
 139. Pingback: 우리카지노
 140. Pingback: ehlers danlos
 141. Pingback: ソフトヤミ金
 142. Pingback: best cbd capsules
 143. Pingback: viagra
 144. Pingback: viagra
 145. Pingback: Best CBD Oil
 146. Pingback: elojob
 147. Pingback: viagra
 148. Pingback: best CBD oil
 149. Pingback: áo nữ kiểu
 150. Pingback: press release
 151. Pingback: cannabidiol
 152. Pingback: buy cbd oil
 153. Pingback: Royal CBD
 154. Pingback: strongest CBD
 155. Pingback: CBD near me
 156. Pingback: バズビデオ
 157. Pingback: 출장안마
 158. Pingback: TRADE
 159. Pingback: Best CBD Oil
 160. Pingback: mlb중계
 161. Pingback: 메이저사이트
 162. Pingback: Keto Diet Pills
 163. Pingback: Jazzct.com
 164. Pingback: Search Results
 165. Pingback: Cialis 60mg prices
 166. Pingback: Cialis 10 mg pills
 167. Pingback: lexapro 10 mg nz
 168. Pingback: order abilify 15mg
 169. Pingback: order aricept 5 mg
 170. Pingback: buy arimidex 1 mg
 171. Pingback: catapres tablet
 172. Pingback: ceclor cost
 173. Pingback: celexa 20mg prices
 174. Pingback: cost of cipro
 175. Pingback: online slots
 176. Pingback: casinos
 177. Pingback: real casino online
 178. Pingback: casino gambling
 179. Pingback: casino gambling
 180. Pingback: go car insurance
 181. Pingback: top payday loan
 182. Pingback: essay buy
 183. Pingback: write essays
 184. Pingback: cleocin otc
 185. Pingback: clonidine online
 186. Pingback: clozaril uk
 187. Pingback: buy combivent
 188. Pingback: coreg nz
 189. Pingback: coumadin usa
 190. Pingback: cozaar online
 191. Pingback: order dapsone caps
 192. Pingback: depakote 500mg nz
 193. Pingback: differin usa
 194. Pingback: cheap doxycycline
 195. Pingback: buy dramamine 50mg
 196. Pingback: elavil cheap
 197. Pingback: etodolac coupon
 198. Pingback: cheapest flomax
 199. Pingback: buy generic cialis
 200. Pingback: tadalafil online
 201. Pingback: generic cialis
 202. Pingback: imodium generic
 203. Pingback: website link
 204. Pingback: Discover More
 205. Pingback: imuran tablets
 206. Pingback: lopid 300 mg otc
 207. Pingback: meclizine prices
 208. Pingback: mestinon 60mg otc
 209. Pingback: motrin otc
 210. Pingback: nortriptyline usa
 211. Pingback: viagra
 212. Pingback: phenergan 25mg otc
 213. Pingback: procardia 30mg otc
 214. Pingback: protonix for sale
 215. Pingback: provigil prices
 216. Pingback: buy pyridium 200mg
 217. Pingback: revatio australia
 218. Pingback: risperdal 4 mg otc
 219. Pingback: robaxin generic
 220. Pingback: tenormin otc
 221. Pingback: thorazine coupon
 222. Pingback: vantin 100 mg uk
 223. Pingback: zanaflex nz
 224. Pingback: buy zestril
 225. Pingback: try these out
 226. Pingback: this post
 227. Pingback: zyvox purchase
 228. Pingback: furosemide nz
 229. Pingback: fexofenadine usa
 230. Pingback: donepezil cost
 231. Pingback: order anastrozole
 232. Pingback: clonidinemg prices
 233. Pingback: cefuroxime generic
 234. Pingback: celecoxib generic
 235. Pingback: cialis support 365
 236. Pingback: cialis dosage
 237. Pingback: cheap desmopressin
 238. Pingback: phenytoin purchase
 239. Pingback: oxybutynin price
 240. Pingback: etodolac australia
 241. Pingback: sggalsjo
 242. Pingback: walmart cialis
 243. Pingback: cheapest glipizide
 244. Pingback: sumatriptan cheap
 245. Pingback: cialis 5mg cost
 246. Pingback: men viagra
 247. Pingback: propranolol nz
 248. Pingback: viagra genГ©rico
 249. Pingback: Google
 250. Pingback: write my essay now
 251. Pingback: viagra sales
 252. Pingback: buy kratom online
 253. Pingback: 우리카지노
 254. Pingback: 퍼스트카지노
 255. Pingback: albuterol buying
 256. Pingback: prednisolone pets
 257. Pingback: diflucan vaginal
 258. Pingback: Electronics
 259. Pingback: viagra hints
 260. Pingback: canadapharmacy.com
 261. Pingback: viagra 100 coupon
 262. Pingback: metformin moa
 263. Pingback: plaquenil vision
 264. Pingback: copper wire
 265. Pingback: buy card
 266. Pingback: keflex for cats
 267. Pingback: keflex 500 mg bid
 268. Pingback: canadian pharmacy
 269. Pingback: lifestyle services
 270. Pingback: 샌즈카지노
 271. Pingback: 메리트카지노
 272. Pingback: 코인카지노
 273. Pingback: Vidalista 40mg
 274. Pingback: Guns for sale
 275. Pingback: Web Design Bolivia
 276. Pingback: Stromectol
 277. Pingback: Viagra Soft Tabs
 278. Pingback: triumph thruxton
 279. Pingback: Nanimo SEO
 280. Pingback: Zenegra
 281. Pingback: mp3juice
 282. Pingback: tx payday loans
 283. Pingback: about
 284. Pingback: strapless strapon
 285. Pingback: CRUISE HOLIDAYS
 286. Pingback: visit website
 287. Pingback: stromectol dose
 288. Pingback: fungsi ubat viagra
 289. Pingback: learn more
 290. Pingback: buy doctor
 291. Pingback: thick dildo
 292. Pingback: Trijicon Acog
 293. Pingback: bàn học cho bé
 294. Pingback: buy doctor
 295. Pingback: low dose cialis
 296. Pingback: adult
 297. Pingback: bondage sex toys
 298. Pingback: tadalafil 5 mg
 299. Pingback: cialis directions
 300. Pingback: vibrator
 301. Pingback: fildena 100mg
 302. Pingback: hk vp9
 303. Pingback: pendik escortlar
 304. Pingback: canadian pharmacy
 305. Pingback: slot online
 306. Pingback: electric bikes
 307. Pingback: canadian cialis
 308. Pingback: myths about sex
 309. Pingback: anal sex kit
 310. Pingback: viagra shop
 311. Pingback: levitra videos
 312. Pingback: Buy Weed Online
 313. Pingback: smash or pass
 314. Pingback: silicone vibrator
 315. Pingback: 5mg cialis cost

Comments are closed.